Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Khách sạn
Đóng
Khách sạn 68
Địa chỉ:68 Lê Lợi - TP Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại:(0232) 3815 668
Fax:(0232) 3815 368
Khách sạn Ban Mai
Địa chỉ:Đường Trương Pháp - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại:(0232) 3810 755
Fax:(0232) 3810 757
Khách sạn Ngân Hà
Địa chỉ:Trương Pháp - Hải Thành - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại:(0232) 384.56.56
Fax:(0232) 3845.223
Khách sạn Minh Minh
Địa chỉ:Đá Nhảy - Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Điện thoại:
Fax:
Khách sạn Sun Rise
Địa chỉ:89 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại:(0232) 3813 999
Fax:
Khách sạn Moonlight
Địa chỉ:200 Trương Pháp - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại:(0232) 3832832
Fax:(0232) 6256.119
Tìm kiếm Cơ sở lưu trú
Đóng
Tìm theo tên
Loại cơ sở cư trú
Xếp hạng