Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Tin tức
Đóng
THÔNG BÁO

                       SỞ DU LỊCH

              TRUNG TÂM TTXT DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

             Số:       /TTTTXTDL

             Quảng Bình, ngày    tháng   năm 2018


THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO

Du lịch của tỉnh ta được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là “viên kim cương xanh của châu Á với những giá trị huyền bí cần được khám phá”. Để phát triển ngành du lịch có sức cạnh tranh và hội nhập, nhằm trang bị nâng cao kỹ năng lãnh đạo, bồi dưỡng kiến thức nâng tầm cho các nhà quản lý doanh nghiệp về du lịch. "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" một trong những thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp Quảng Bình hiện nay là khả năng quản lý, điều hành "chuyên nghiệp".

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình đào tạo "Giám đốc điều hành chuyên nghiệp – CEO 05". Chương trình đã được cộng đồng doanh nhân Quảng Bình đánh giá rất cao với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp sau 04 khóa đào tạo tại Trung tâm vừa qua.

Vậy, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch kính thông báo đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình đạo tạo "Giám đốc điều hành chuyên nghiệp – CEO 05” xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Quảng bình, địa chỉ: số 42 Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới - Quảng Bình; hotline: 0915.277.972 Ms.Nhung; Email: camnhungttvl@gmail.com.

Chương trình khai giảng dự kiến 10/11/2018; Nộp hồ sợ trước ngày 28/10/2018. (Nội dung chi tiết khóa học, kinh phí khóa học được nêu chi tiết trong thư ngõ đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

           Nơi nhận:                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC

          - Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Quảng Bình;

        - Các Phòng thuộc trung tâm;

          - Lưu VT.

                                                                                                                                                                 Bùi Thị Thanh Thúy
                                                                                                                                                                         (Đã ký)

print