Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Văn bản Trung ương
Đóng
Quy chuẩn Logo-Slogan chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2015Tải Xuống
Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTV ngày 26/1/2011 quy định về vận chuyển khách DL bằng ô tô,cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách DLTải Xuống
QĐ số 2161/QĐ - TT ngày 11/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm..."Tải Xuống
Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về việc gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Tải Xuống
Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2004 của Chính phủ về Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mớiTải Xuống
Thông tư 48/2005/TT-BNV ngày 29/4/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương Tải Xuống
Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030Tải Xuống
Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL ngày 15/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành "tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với..."Tải Xuống
Quyết định số 2151/QĐ-TTG ngày 11/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020.Tải Xuống
Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt NamTải Xuống
Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, ..."Tải Xuống
Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém...Tải Xuống
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 4/ 9/2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịchTải Xuống
Chỉ thị 18/CT - BVHTTDL ngày 06/02/2014 của Bộ VHTTDL về tổ chức thực hiện"Chiến lược phát triển du lịch VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"Tải Xuống
Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2008 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchTải Xuống
Chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểmTải Xuống
Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL, ngày 25/05/2015 của Bộ giao thông vân tải- Bộ VHTTDL về hướng dẫn vận tải khách du lịch bằng xe ôtTải Xuống
Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 của Chính Phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịchTải Xuống
Nghị định 158/2013/ NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Quảng cáoTải Xuống
Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ về sửa đổi Nghị định 92/2007/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịchTải Xuống
Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá. Tải Xuống
Luật Du lịchTải Xuống
Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính PhủTải Xuống
Quyết định 217/QĐ-TCDL ngày 15/6/2009 của TCDL về việc ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Tải Xuống
Hướng dẫn của Tổng cục Du lịch về áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng CSLT du lịchTải Xuống
TCVN: Biệt thự du lịchTải Xuống
TCVN: Nhà nghỉ du lịchTải Xuống
TCVN: Bãi cắm trại du lịchTải Xuống
TCVN: Căn hộ du lịchTải Xuống
TCVN: HomestayTải Xuống
TCVN: Khách sạnTải Xuống
TCVN: Làng du lịchTải Xuống
Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22/7/2009 phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động... Tải Xuống