Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Văn bản địa phương
Đóng
Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình Về việc công nhận điểm du lịch địa phương bãi tắm biển Bảo NinhTải Xuống
Quyết định số 1852, ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình Về việc phê duyệt Đề án và công nhận Điểm du lịch sinh thái và diễm giãi môi trường Vườn thực vật, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ BàngTải Xuống
Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc công nhận điểm du lịch địa phương bãi tắm biển Nhật Lệ - Quang PhúTải Xuống
Quyết định số 1150/QĐ-UBND, ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020 Tải Xuống
Quyết định số 1388 QĐ/UBND, ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình Về việc phê duyệt Đề án và công nhận tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn thuộc địa bàn xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng BìnhTải Xuống
Quyết định số 3154/QĐ-UBND, ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Quảng BìnhBan hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ đổi mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lựTải Xuống
Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/1/2016 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng PhúcTải Xuống
Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 25/ 8 / 2016 của UBND tỉnh Quảng BìnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Quảng BìnhTải Xuống
Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc phê duyệt đề án và công nhận tuyến du lịch Hang Va - Hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệtTải Xuống
Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc chấp thuận phương án đầu tư Dự án thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịchTải Xuống
Quyết định 1146 /QĐ - UBND, ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc công nhận các điểm tham quan trên các tuyến du lịch do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý Tải Xuống
Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 18/5/ 2016 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnhTải Xuống
Quyết định 106/QĐ-SVHTTDL ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc Ban hành Phương án hỗ trợ khách du lịchTải Xuống
Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/ 12/ 2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình Về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2020Tải Xuống
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 03/4/ 2014 của UBND tỉnh Quảng BìnhBan hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhTải Xuống
Quyết định 155/QĐ-SVHTTDL ngày 24/6/2015 của Sở VHTTDL tỉnh Quảng BìnhVề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng BìnhTải Xuống
Quyết định số 1008/ QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng BìnhTải Xuống
Quyết định số 03/GP-STTTT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng BìnhGiấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử trên mạngTải Xuống
Quyết định 2197/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình Tải Xuống
Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 15/2/2011 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng BìnhTải Xuống
Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Quảng BìnhPhê duyệt tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025Tải Xuống
Quyết định số 18/ 2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Quảng BìnhBan hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.Tải Xuống
Quyết định số 33/ 2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng BìnhQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình. Tải Xuống
Quyết định số 2316/ QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình Tải Xuống
Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh Quảng BìnhVề việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ BàngTải Xuống