Tiếp tục khai thác thử nghiệm tour Khám phá Hang Vòm – Hang Giếng Voọc

Tin tức

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 747/UBND-KGVX ngày 05/5/2020 về việc cho phép tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Vòm – Giếng Voọc.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng liên kết với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Hùng tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Vòm – hang Giếng Voọc đến ngày 31/5/2021. Sau khi kết thúc thời gian khai thác thử nghiệm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng báo cáo kết quả thử nghiệm đến UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh xem xét cho phép khai thác chính thức.

Hang Vòm

UBND tỉnh nêu rõ điều chỉnh mức phí tham quan tạm thu của lộ trình tham quan 1 ngày: Trung tâm Phong Nha – hang Giếng Voọc – hang Cầu Chày – Trung tâm Phong Nha từ 200.000 đồng xuống 120.000 đồng.
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Hùng chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch theo quy định của Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch gửi Sở Du lịch có ý kiến trước khi tiếp tục khai thác thử nghiệm; xây dựng phương án giá bán các chương trình du lịch báo cáo Sở Du lịch, Sở Tài chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trước khi tiếp tục khai thác thử nghiệm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan giám sát việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái; Sở Tài chính hướng dẫn Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và đơn vị được giao khai thác thực hiện việc thu, nộp các phí, dịch vụ.

Ngoài các nội dung trên, các nội dung còn lại thực hiện Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc cho phép tiếp tục khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Vòm – Giếng Voọc.

Lương Công Thành

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Tiếp tục khai thác thử nghiệm tour Khám phá Han..." A few seconds ago
No votes yet.
Please wait...

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận