Chuyên trang Dân tộc miền núi Quảng Bình

GIỚI THIỆU
các dân tộc thiểu số ở Quảng Bình

TÌM HIỂU THÊM
Quảng Bình là một trong những địa phương giàu tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa, lịch sử, là nơi sinh sống của các nhóm dân tộc thiểu số đậm đà bản sắc, có đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, đa dạng.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình sinh sống tại 15 xã và 3 bản trên địa bàn các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy với diện tích tự nhiên hơn 3.800 km2 , dân số trên 6.400 hộ với gần 28.000 người (chiếm khoảng 2,96% dân số của tỉnh). Trong đó, dân tộc Bru - Vân Kiều gồm các tộc người: Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong với hơn 19.400 nhân khẩu và dân tộc Chứt gồm các tộc người Sách, Mày, Rục, Arem, Mãliềng với hơn 7.200 nhân khẩu.
Các nhóm người đều có tập tục và tiếng nói riêng, tuy nhiên đã xuất hiện sự giao thoa, đan xen văn hóa giữa các tộc người với nhau, giữa dân tộc thiểu số và dân tộc kinh, giữa dân tộc bản địa với các dân tộc nước bạn Lào, làm dày thêm sự độc đáo và đặc sắc trong giá trị văn hóa của họ.
Sinh sống chủ yếu ở các xã vùng sâu, biên giới, nơi có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hết sức khó khăn. Tuy vậy, trong quá trình sinh tồn và phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Bình đã cố gắng sáng tạo và gìn giữ rất nhiều giá trị văn hoá vật chất, tinh thần độc đáo, đồng thời cũng đóng góp nhiều công sức, xương máu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng bản làng, xây dựng quê hương Quảng Bình.

CÁC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
gắn liền với đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Bình

Sự đặc sắc về văn hóa, sự nổi bật của các di tích lịch sử cách mạng, sự kỳ vĩ của thiên nhiên là những lợi thế để Quảng Bình phát triển các loại hình du lịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: du lịch văn hóa tộc người, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch khám phá, mạo hiểm,…

Trải nghiệm thiên nhiên

Trải nghiệm cuộc sống cộng đồng

Mạo hiểm

Thích ứng thời tiết

MÔ HÌNH DU LỊCH TIÊU BIỂU
gắn liền với dân tộc miền núi ở Quảng Bình

Làng du lịch Tân Hoá

Xã Trường Sơn

Xã Kim Thuỷ

Xã Trọng Hoá

Bản Rục Mò O Ồ Ồ

Sản phẩm du lịch

Mô hình du lịch thích ứng thời tiết là một khái niệm còn khá mới đối với du lịch Việt Nam. Thời tiết ở Quảng Bình khá đặc thù khi có những tháng mùa mưa lũ rất rõ ràng.

Tìm hiểu thêm
No votes yet.
Please wait...