Tổng hợp các giải pháp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tin tức
Nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian qua, Bộ VHTTDL đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành Du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trong ngành Du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL chủ động đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ ngay từ khi dịch xuất hiện

Ngay từ đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trên thế giới và ở Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, có hàng loạt văn bản đề xuất lên Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong năm 2020, Tổng cục Du lịch đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ VHTTDL có 5 văn bản đề xuất, bao gồm Công văn số 1156/BVHTTDL-TCDL ngày 19/3/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất về các chính sách hỗ trợ liên quan đến dịch Covid-19; Công văn số 1399/BVHTTDL-TCDL ngày 09/4/2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công văn số 3406/BVHTTDL-TCDL ngày 16/9/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trước bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19; Công văn số 401/BVHTTDL-TCDL ngày 30/9/2020 và Công văn số 482/BVHTTDL-TCDL ngày 19/11/2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất các chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sang năm 2021, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh đến ngành du lịch, Tổng cục Du lịch tiếp tục cùng các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ VHTTDL có các văn bản như: Công văn số 817/BVHTTDL-TCDL ngày 15/3/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp trước bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19; Tờ trình số 35/TTr-BVHTTDL ngày 12/3/2021 gửi Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Công văn số 2085/BVHTTDL-TCCB ngày 18/6/2021 gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, đội ngũ nghệ sỹ hoạt động nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tờ trình số 131/TTr-BVHTTDL ngày 23/6/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khủng hoảng, phục hồi hoạt động kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới.

Các chính sách hỗ trợ đã được ban hành

Trên cơ sở đề xuất của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành có liên quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách giảm giá tiền điện, giảm tiền thuê đất, giảm phí cấp phép kinh doanh lữ hành và thẻ hướng dẫn viên, vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ đào tạo, xem xét việc giảm tiền ký quỹ. Tất cả các giải pháp đã được triển khai thực hiện, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể:

Về chính sách giảm giá điện: Năm 2020, chính sách cho phép các cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng theo giá điện sản xuất đã được thực hiện 2 đợt: Đợt 1 (tháng 4, 5, 6/2020) và Đợt 2 (tháng 10, 11, 12/2020). Năm 2021, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện. Theo đó, các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục được giảm giá điện từ tháng 6 đến tháng 12/2021.

Bên cạnh giảm giá điện, Chính phủ cũng ban hành chính sách giảm tiền thuê đất. Năm 2020, chính sách giảm tiền thuê đất được triển khai theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, theo đó, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất. Năm 2021, Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, theo đó thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Chính phủ cũng giảm phí cấp phép kinh doanh lữ hành và thẻ hướng dẫn viên. Mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành đã được giảm 50% theo quy định tại Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 và Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đến hết tháng 6/2021). Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TTBTC ngày 24/6/2021 kéo dài quy định về giảm phí trên trong năm 2021.

Chính phủ cũng vừa ban hành chính sách hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo đó hỗ trợ 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngay sau đó, ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ cũng có chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc hoặc vay vốn trả lương cho người lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, Nghị quyết 68 của Chính phủ cũng rất quan tâm đến chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng.

Chính sách giảm tiền ký quỹ là một trong những giải pháp hỗ trợ quan trọng được Chính phủ triển khai. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 trong đó có giao Bộ VHTTDL rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Ngày 24/6/2021, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 2167/BVHTTDL-TCDL gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2017/NĐ-CP, hiện đang chờ ý kiến thẩm định để trình Chính phủ ban hành.

Vụ Lữ hành – Tổng cục Du lịch

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Tổng hợp các giải pháp, chính sách hỗ trợ các d..." A few seconds ago
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận