admin
Nhà nghỉ 30/4
Đường Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới
02323810363
Nhà nghỉ Hoa Hồng
02 Quang Trung - TP. Đồng Hới
02323823333
The Paddy Shack
Đào Duy Anh, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
0948089979
paddyshackvn@gmail.com
Ho Khanhs Homestay
Thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Q.Bình
Ocean View Homestay
Đường Trương Pháp, xã Quang Phú, TP. Đồng Hới
977234873
oceanviewhomesaty2014@gmail.com
Homestay 117
117 Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình
0931359228
Jungle Boss Homestay
Thôn Phong Nha, Sơn Trạch, Bố Trạch, Q.Bình
0943748041
booking@junglebosshomestay.com
Phong Nha Farmstay
Thôn Hòa Sơn - Cự Nẫm - huyện Bố Trạch
02323675135
phongnhafarmstay@gmail.com
Chày Lập Farmstay
Thôn Chày Lập - Phúc Trạch - huyện Bố Trạch
052.3679555
Rating: 4.0/5. From 2 votes.
Please wait...