Quảng Bình Quan

Quảng Bình Quan là tên của một di tích kiến trúc quân sự tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được xây dựng dưới thời của chúa Nguyễn vào năm 1631, thuộc hệ thống lũy Thầy. Quảng Bình Quan ở ngay trung tâm phường Đồng Hải giữa bốn ngả đường: phía Tây là đường đi lên Đức Ninh, phía Đông là đường Mẹ Suốt đi xuống bến sông Nhật Lệ, phía Bắc là đường đi Hà Nội, phía Nam là đường đi Huế. Trải qua thời gian, sau nhiều lần bị hư hại nặng nề, Quảng Bình Quan đã được phục chế về gần như nguyên dạng để tồn tại như một minh chứng lịch sử giữa thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Quảng Bình Quan" A few seconds ago

Bài viết liên quan